OFTA KAN DET VARA LÖNSAMT ATT BESTÄLLÄ VÅRA TJÄNSTER MOBILT

Folla Tech erbjuder tjänster ute på fältet, och är en komplett leverantör av mobil bearbetning och montageteknik. Mobil bearbetning ger möjlighet att åtgärda komponenter som inte går att demontera eller som medför stora kostnader vid demontering och transport. 

Vi har lång erfarenhet från en rad uppdrag både nationellt och inernationellt, innenfor maritim industri, kraftstasjonsanlegg, olje og gass, masse- og papirindustri og annen prosess industri.

 

Folla Tech utför kompletta projekt som komplement till fältbearbetningstjänster för förbättringar, modifieringar ooch akuta reparationer.

Vi använder oss av skräddarsydda och egentillverkada verktyg för att hantera en mängd utmaningar och anpassar oss till uppdragen vi utför. Detta gör att vi har få begränsningar och kan utföra det mesta hos kunden. 

Mobil bearbetning och

underhållsprojekt

Folla Tech är certifierad SKF Service Partner

Där du behöver det, 

när du behöver det

Sparar tid och reducerar driftsstopp

Reducerar demonteringskostnader

Inga transportkostnader

Ökad lönsamhet

 

Exempel: 

 

Borrning og gängning

Fräsning av kilspår

Slipning

Linjeborrning

Rotation / svarvning / fräsning

Riktning av fundament

Termisk sprutning

Uthyrning av personal

och mycket mer

Fråga en av våra experter

Hem

Verksamhetsområden

Upptäck och kontakta oss

Blogg

Om oss

Our seres

Shop

Contact

Renovering 

On-site bearbetning och underhålls-projekt

Processanläggningar och maskiner Reservdelar och utrustning

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Contact us