top of page

Mobil bearbetning och
underhållsprojekt

OFTA KAN DET VARA LÖNSAMT ATT BESTÄLLÄ VÅRA TJÄNSTER MOBILT

Folla Tech erbjuder tjänster ute på fältet, och är en komplett leverantör av mobil bearbetning och montageteknik. Mobil bearbetning ger möjlighet att åtgärda komponenter som inte går att demontera eller som medför stora kostnader vid demontering och transport. 

Vi har lång erfarenhet från en rad uppdrag både nationellt och inernationellt, innenfor maritim industri, kraftstasjonsanlegg, olje og gass, masse- og papirindustri og annen prosess industri.

 

Folla Tech utför kompletta projekt som komplement till fältbearbetningstjänster för förbättringar, modifieringar ooch akuta reparationer.

Vi använder oss av skräddarsydda och egentillverkada verktyg för att hantera en mängd utmaningar och anpassar oss till uppdragen vi utför. Detta gör att vi har få begränsningar och kan utföra det mesta hos kunden. 

Där du behöver det, 
när du behöver det

Sparar tid och reducerar driftsstopp

Reducerar demonteringskostnader

Inga transportkostnader

Ökad lönsamhet

 

Exempel: 

 

Borrning og gängning

Fräsning av kilspår

Slipning

Linjeborrning

Rotation / svarvning / fräsning

Riktning av fundament

Termisk sprutning

Uthyrning av personal

och mycket mer

bottom of page