OM
FOLLA TECH

Folla Tech har sedan 1987 specialiserat verksamheten mot industriell slitageteknik. Vi har stor kompetens inom termisk sprutning, mobil bearbetning, montageteknik och industrimekanik.

Vid våra verkstäder erbjuder vi lokal industriservice kombinerat med specialservice, nyanläggning och renovering. Vi är en komplett leverantör av mobila bearbetningstjänster och montageteknik.

Folla Tech är specialiserad leverantör av vakuum-pumpar och har mer än 30 års erfarenhet av vakuumteknologi och vakuumanläggning. 

Folla Tech har över 70 anställda med fackkunskaper och bred kompetens. Vi har en stor stab med servicetekniker som är tillgänglig för "on-site"-projekt, och god erfarenhet från de flesta industriområden.

Vårt mål är att vara en komplett partner för våra kunder, och vi eftersträvar snabb leverans, flexibilitet och kvalitet.   

BRED KOMPETENS

Vi har över 70 anställda med fackutbildning och

hög kompetens.

ERFARENHET

Vi har över 30 års erfarenhet inom 

de flesta industriområden.

 

SUPPORT

Vi är tillgängliga vid akuta uppdrag och 

ställer upp 24/7 för våra kunder

ON-SITE UPPDRAG

 Servicetekniker är tillgängliga 

för projekt på plats hos kund.

KVALITET

Vi kvalitetssäkrar arbetet och har garanti

på alla våra leveranser.

Folla Tech er sertifisert SKF Service Partner

Folla Tech er certifierad SKF Service Partner

 

Lokaler i Norge och Sverige

Centralt i Norden och nära resten av Europa.

Under de senaste åren har Folla Tech vuxit från två anläggningar till fem. Du hittar oss nu i Vestby, Verdal, Motala, Stavanger och Follafoss. 

Vårt huvudkontor ligger i Follafoss. 

Historia

Folla Tech såg dagens ljus 1987 och grundades som en fortsättning på gamla Folla Verkstad i Follafoss, Norge.

Sedan har verksamheten specialiserat sig mot industriell slitageteknik och lokal service. 

I december 2004 invigdes den första oberoende testanläggningen för vakuumpumpar i Europa hos Folla Tech. Testanläggningen är oberoende då den inte är knuten till något fabrikat. Testanläggningen gör det möjligt att mäta kapacitet och effektförbrukning vid olika vakuumnivåer. Dokumenterade testresultat ingår därför i alla våra leveranser knutna till vakuum.

 

2007 startades dotterbolaget, Folla Tech Sverige AB, i Motala, Sverige. 

2018 växte Folla Tech sig ännu större och utvidgades med två nya anläggningar:

  • Verdal, som en station och placering for lokal service, mobila bearbetningstjänster och projekt.

  • Vestby införlivades genom uppköp av Aquamarine Subsea AS och vi är därigenom en ledande leverantör till olje- och gasindustrin. Vår spetskompetens är termisk sprutning, materialteknologi, svetsning, bearbetning och NDT. 

Vi har långsiktiga serviceavtal med ett flertal viktiga industrikoncerner i Skandinavien. Vårt mål är att vara en komplett partner för våra kunder och vi eftersträvar snabb leverans, flexibilitet och kvalitet.  Vi har långsiktiga serviceavtal med en rad viktiga industrikoncerner i Skandinavien.

Verkstedbyggning Follafoss Folla Tech