Fortsatt leveranser og drift i våre verksteder – oppdatering om håndtering av Koronavirusepidemien.

Oppdatert: 10. nov. 2020

Folla Tech følger alle retningslinjer fra myndighetene. Innenfor rammen av smitteverntiltakene er vi i stand til å holde aktiviteten i gang.

Vår samlede produksjonskapasitet er ikke vesentlig redusert og vi mener vi vil kunne holde produksjonskapasiteten nær det normale framover om ikke ytterligere tiltak introduseres.

Arbeidsstyrken vår er lite påvirket av karantener og fravær. Vi har ingen Koronasyke.

Det er viktig for oss å få levert plasserte ordre som avtalt. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å ta imot nye oppdrag.

Det fullt mulig å sende forespørsler og få utført prosjekter og vedlikehold. Besøk og eventuelle befaringer må holdes på et absolutt minimum. Vi kan benytte oss av telefon, epost og MS Teams og andre videosamtaleløsninger.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde dere informert i tida som kommer.

Dere finner all kontaktinformasjon på vår hjemmeside.


--------------------------------------------------------------------------


Continued deliveries and operations in our workshops – update on handling the Coronavirus epidemic.


Folla Tech follows all government guidelines. Within the framework of infection control measures, we can keep activity going.<