5923 Mekanisk reparasjon. Til tetting/behandling av flenser med gamle og nye forformede kompresjonspakninger. Flenstype: stiv eller fleksibel. På motor og girkasse. Til flenstetting eller behandling av forformede kompresjonspakninger. Egnet til delemontering etter reparasjoner. Leveres i en boks med pensel. Arbeidstemperaturintervall: -54 til +204 °C. Oljebestandighet: god. Vann-/glykolbestandighet: god. «Kan bare selges til yrkesmessig bruk» Les sikkerhetsdatablad før bruk.

LOCTITE MR 5923 TETNING

kr 125,00Pris