top of page
20230510_122240.jpg

Processanläggningar och
nya maskiner

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSAVTALER

Folla Tech har skrivit ett flertal service- og underhållsavtalal med sina kunder, både med koncerner och enskilda fabriker.  Avtalen tas fram i samråd med kunderna för att tilgodose deras specifika önskemål och driftsschema. Inom vakuumteknologi kan avtalen omfatta allt från enskilda pumpar till kompletta anläggningar. 

Vi kan erbjuda ramavtal för underhåll vilket innebär mobolisering av stor kapacitet och hög kompetens till planerade driftsstopp.  

 

 

20230510_122536.jpg

Utbytespumpar

Folla Tech har ett stort antal renoverade vakuumpumpar på lager i vårt utbytessystem. Dessa är i de flesta fall leveransklara och kan snabbt vara på plats hos kunden. Vid behov kan vi köra de största pumparna med egen bil.

 

Utbytespumpar är först og främst avsedda för pappers- og massaindustrin, pumptyper och storlekar är anpassade till det. Att utnyttja vårt system med utbytespumpar är kostnadsnneutralt jamför med att skicka sin pump på renovering, skillnaden är att leverans

kan ske omedelbart.  

NYE PUMPAR OCH RESERVDELAR

Folla Tech leverar nya vätskerings-vakuumpumaer och kompressorer. Vi kan levera till alla slags applikationer och till alla branscher. Vi samarbetar med månge erkända leverantörer som Atlas Copco, PPI och Zibo. 

Vi leverar och lagerför reservdelar till de flesta typer av vakuumpumpar.

 

Fråga oss gärna om reservdelar eller komponenter till andra typer maskiner också. 

Vi har ett gediget arkiv med ritningar och har en varierad och

flexibel maskinpark i våra verkstäder. 

 

FOLLADRIVE

Folla Drive är en driftslösning utvecklad av

Folla Tech, och kan installeras på vakuumpumpar av typen CL-6000 och CL-9000. 

Folla Drive kan ha olika utvaxlingsförhållande i storleksordningen 1:4-1:5. Detta kan anpassas för kunden vid varje installation för att erhålla optimal drift. 

Vanligtvis är Folla Drive en lösning för pumpar med integrerad växel, men Folla Drive kan också vara en platsbesparande lösning för pumpar som har separata fristående växellådor. 

 

20220407_084449-001.jpg

PUMPAGGREGAT

ANNAN PROCESSUTRYSTNING

Vid installation av en ny vakuumpump eller byte till en annan storlek eller pumptyp, kan vi dimensionera, levera och eventuellt installera en komplett enhet. Enheten skräddarsys för applikationen. Enheten består av komplett balkram för ingjutning, vakuumpump, motor, motorhylla (t.ex. Gemex), komplett remdrift inklusivt skydd och rörkopplingar. 

 

 

 

  • Föravskiljare

  • Extraktionspump

  • Efteravskiljare

  • Tjuvluftventil

  • Strypbrickor

  • Inloppssilar

  • Kompletta spraynozzlar

 

 

 

bottom of page