top of page

SHIPPING & RETURNS

Shipping Policy

I’m a shipping policy section. I’m a great place to update your customers about your shipping methods, packaging and costs. Use plain, straightforward language to build trust and make sure that your customers stay loyal!

 

I'm the second paragraph in your shipping policy section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Return & Exchange Policy

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale, og skjer for kjøpers regning og risiko. Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert og i originalemballasje der dette er benyttet. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.
Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert; ellers belastes kjøper for evt. merarbeid som blir påført. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av kjøper. Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris.

bottom of page