top of page

SKF CERTIFIERAD SERVICEPARTNER

FOLLA TECH ÄR EN
CERTIFIERAD SKF SERVICEPARTNER

SKF har varit en ledande global teknikleverantör sedan 1907. Genom kontinuerlig utveckling av ny teknik och nya produkter bidrar de till att skapa konkurrensfördelar för kunderna. De kombinerar sin praktiska erfarenhet från över 40 branscher med kunskap från SKF: s olika teknikplattformar: lager och lagringsenheter, tätningar, mekatronik, tjänster och smörjsystem.

Samarbetet innebär att vi har direkt tillgång till SKF: s förstklassiga kompetens, teknik och produkter.

 

  • Distribuerad SKF-expertis

  • Distribuerad 24/7 service

  • Uppdaterad, kvalificerad och certifierad

  • Tvärvetenskaplig (mekanisk-elektro-skapande-balansering-tillståndskontroll)

bottom of page