Inte bara en speciell leverantör.

 

Folla Tech är ett mångsidigt företag.

Vi fungerar som rådgivare och bollplank. 

Vi kan, förstår och har lång erfarenhet

inom området och de flesta branscher. 

Vi gör allt från lokal service till företag i närområdet till större prosjekt internationellt. Vi anpassar oss till uppdraget och kunden. 

Vi kombinerar:

 

Erfarenhet. Kompetens. Kvalitet. 

Huvudområden

Segment

- vi har erfarenhet inom de flesta branscher

 

PAPPER 
OCH MASSA

 

 

VATTENKRAFT

 

 

VINDKRAFT

 

 

OLJA OCH 
GAS

 

 

GRUVOR OCH SMÄLTVERK

 

 

FISKODLING

 

 

SKEPP OCH MARIN

 

 

TRANSPORT & ANLÄGGNINGS-MASKINER

 

 

MAT 
INDUSTRI

 

 

GENERAL INDUSTRI

 

Vår teknik

Dynamiskt balanserad

rötor

Nya packningar och lager

helt monterad

Slitageteknik

Komposit

Termisk sprutning

tätnings- och lagerytor på axlarna

Provkörning

Optimalt resultat

Sliten vakuumpump

Anänder mycket energi och ger mindre kapacitet - lite lönsam

Termisk sprutning

Balansering och 

vibrationsmätningar

Isblästring

Torrisrengöring

Sandblästring

Serviceavtal

Projektering och 

konstruktion

Svetsning och 

ytbearbetning

Bearbetning

Slitagebeläggning

Materialteknik

Processoptimering

Testkörning, analyser,

videoinspektioner

Egna produkter och 

välkända varumärken