Inte bara en speciell leverantör.

 

Folla Tech är ett mångsidigt företag.

Vi fungerar som rådgivare och bollplank. 

Vi kan, förstår och har lång erfarenhet

inom området och de flesta branscher. 

Vi gör allt från lokal service till företag i närområdet till större prosjekt internationellt. Vi anpassar oss till uppdraget och kunden. 

Vi kombinerar:

 

Erfarenhet. Kompetens. Kvalitet. 

Huvudområden

Renovering

Mobil bearbetning och underhålls-projekt

 

Process-anläggning och nya maskiner

 

Industrimateriel och reservedelar

Segment

- vi har erfarenhet inom de flesta branscher

 

PAPPER 
OCH MASSA

 

 

VATTENKRAFT

 

 

VINDKRAFT

 

 

OLJA OCH 
GAS

 

 

GRUVOR OCH SMÄLTVERK

 

 

FISKODLING

 

 

SKEPP OCH MARIN

 

 

TRANSPORT & ANLÄGGNINGS-MASKINER

 

 

MAT 
INDUSTRI

 

 

GENERAL INDUSTRI

 

Vår teknik

Termisk sprutning

Balansering och 

vibrationsmätningar

Isblästring

Torrisrengöring

Sandblästring

Serviceavtal

Projektering och 

konstruktion

Svetsning och 

ytbearbetning

Bearbetning

Slitagebeläggning

Materialteknik

Processoptimering

Testkörning, analyser,

videoinspektioner

Egna produkter och 

välkända varumärken

Hem

Verksamhetsområden

Upptäck och kontakta oss

Blogg

Om oss

Our seres

Shop

Contact

Renovering 

On-site bearbetning och underhålls-projekt

Processanläggningar och maskiner Reservdelar och utrustning

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Contact us