top of page

Mer än bare en speciell leverantör.

 

Folla Tech är ett mångsidigt företag.
Vi fungerar som rådgivare och bollplank. 
Vi kan, förstår och har lång erfarenhet
inom området och de flesta branscher. 

Vi gör allt från lokal service till företag i närområdet till större prosjekt internationellt. Vi anpassar oss till uppdraget och kunden. 

Vi kombinerar:
 
Erfarenhet. Kompetens. Kvalitet. 

Segment

- vi har erfarenhet inom de flesta branscher

 
PAPPER 
OCH MASSA

 

 
VATTENKRAFT

 

 
VINDKRAFT

 

 
OLJA OCH 
GAS

 

 
GRUVOR OCH SMÄLTVERK

 

 
FISKODLING

 

 
SKEPP OCH MARIN

 

 
TRANSPORT & ANLÄGGNINGS-MASKINER

 

 
MAT 
INDUSTRI

 

 
GENERAL INDUSTRI

 

Dynamiskt balanserad

rötor

Nya packningar och lager

helt monterad

Slitageteknik

Komposit

Termisk sprutning

tätnings- och lagerytor på axlarna

Provkörning

Optimalt resultat

Sliten vakuumpump

Anänder mycket energi och ger mindre kapacitet - lite lönsam

Termisk sprutning

Balansering och 

vibrationsmätningar

Isblästring

Torrisrengöring

Sandblästring

Serviceavtal

Projektering och 

konstruktion

Svetsning och 

ytbearbetning

Bearbetning

Slitagebeläggning

Materialteknik

Processoptimering

Testkörning, analyser,

videoinspektioner

Bilde1.png

Egna produkter och 

välkända varumärken

bottom of page