top of page
prosesssoptimalisering.jpg

Folla Tech

Folla Tech er en ledende leverandør til Skandinavisk industri med avdelinger i Norge og Sverige. Fra starten i 1987 spesialiserte vi virksomheten mot industriell slitasjeteknikk.  Vi har derfor kompetanse og lang erfaring innenfor termisk sprøyting, sveiste hardmetallbelegg og overflatebehandling. Mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk var også sentralt for oss fra starten. 

Senere brukte vi vår erfaring fra renovering av komplekse industrimaskiner til å bygge opp kapasitet til å levere komplette industrianlegg og prosessløsninger.  Vi har også utviklet egne produkter som vi markedsfører med forstavelsen Folla for å markere vår tilhørighet til starten i Follafoss.   

  

Vi har erfaring innenfor de fleste industriområder og har en stor stab med serviceteknikere som er tilgengelige for arbeid «on-site».  Med utgangspunkt fra Verdal og Motala dekker vi Norsk og Svensk industri med mobil maskinering, vedlikehold, modifikasjoner, nyanlegg,  inspeksjoner og analyser. Rundt verkstedene våre tilbyr vi denne kapasiteten som lokal industriservice.  Vårt mål er å være en komplett partner for våre kunder, og vi etterstreber rask leveranse, fleksibilitet og kvalitet. 

263835273_430025611922050_6887035724497385917_n.jpg

Våre forretningsområder

Vi renoverer industrimaskiner og produksjonsanlegg, og vi levere komplette nye industrianlegg.  Vi har 3 verksteder som utfyller hverandre og samarbeider. 

Våre 4 forretningsområder drar nytte av felles teknologiutvikling og koordinert markedsføring. 


 

mm-juli18.jpg

Teknologi og løsninger

Vi er i de mest teknologisk krevende markedene og trives med utfordringer både i teknisk utvikling, miljø, bærekraft  og markedsendringer.

image-from-rawpixel-id-524487-jpeg.jpg

Bærekraft og kvalitet

Folla Tech var en pioner innen renovering og gjenbruk av avanserte industrimaskiner. Vi er involvert i flere teknologier som er sentrale i det grønne skiftet.

Våre ansattes organisasjoner er viktige i vårt forbedringsarbeid, og vi erkjenner at Folla Tech og de ansatte må ha felles mål.

bottom of page