top of page

OM
FOLLA TECH

Folla Tech har siden 1987 spesialisert virksomheten mot industriell slitasjeteknikk. Vi har stor kompetanse innenfor termisk sprøyting, mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk.

Rundt våre verksteder tilbyr vi lokal industriservice kombinert med spesialservice, nyanlegg og renovering. Vi er en komplett leverandør av mobile maskineringstjenester og montasjeteknikk.

 

Folla Tech er spesialisert leverandør av vakuumpumper og har mer enn 30 års erfaring med vakuumteknologi og vakuumanlegg. 

Folla Tech har mellom 50-60 ansatte. Vi har en stor stab med serviceteknikere som er tilgjengelig for "on-site"-prosjekt og god erfaring fra de fleste industriområder.

 

Vårt mål er å være en komplett partner for våre kunder, og vi etterstreber rask leveranse, fleksibilitet og kvalitet.   

BRED KOMPETANSE

Vi har ansatte med fagbrev og

høy kompetanse

ERFARING

Vi har over 30 års erfaring innenfor

de fleste industriområder

SUPPORT

Vi er tilgjengelige ved akutte oppdrag og

stiller opp 24/7 for våre kunder

ON-SITE OPPDRAG

 Serviceteknikere er tilgjengelige

for prosjekt på stedet

KVALITET

Vi kvalitetsikrer arbeidet og har garanti

på alle våre leveranser

Lokaler, kart

Lokaler
i Norge
og Sverige

Sentralt i Norden og nær resten av Europa.

Du kan nå finne oss i Follafoss, Verdal og Motala. 

 

Vårt hovedkontor er i Follafoss. 

Vår historie

 

Folla Tech AS ble etablert i 1987 og var delvis en videreføring av Folla Verksted i Follafoss.

I starten hadde selskapet en tilknytning til treforedlingsindustrien.  Dette førte til at produkter, tjenester og krav til kvalitet allerede fra starten var tilpasset en internasjonal og krevende kunde. 

Vi investerte derfor i et eget fullskala testanlegg for vakuumpumper.  Folla Tech er fremdeles en av svært få aktører med egne teststasjoner som ikke er en produsent av nye vakuumpumper. Testanlegget gjør det mulig å måle kapasitet og effektforbruk ved ulike vakuumnivåer. Dokumenterte testresultater eller dokumentasjon på utført arbeid inngår i alle våre leveranser av renoveringer. 

I 2005 etablerte vi Folla Tech Sverige AB i Motala som et heleid datterselskap i Sverige. Senere har Folla Tech Sverige hatt en fantastisk utvikling.  I dag er virksomheten i Motala ledende i en rekke marked og avgjørende for Folla Tech sin videre utvikling. 

Gjennom oppkjøp i 2018 gikk vi inn i O&G markedet. Etter en samlet vurdering valgte vi å

legge ned vårt verksted i Vestby i 2022.

I 2019 overtok vi Fosdalen Industrier AS på Tjuin i Malm. Drift i Malm ble avviklet senere samme år.

Fra begge disse virksomhetene har vi videreført produkter og tjenester som er viktige for kundene våre og som vil bli sentrale for oss i videre satsninger.

 

I 2018 etablerte vi oss på Ørin i Verdal for å styrke virksomheten i Follafoss med bedre tilgang på industriservicemarkedet i Trøndelag, og for å finne plass til en stadig økende mengde oppdrag innen mobile maskineringstjenester og prosjekter. 

 

Fra starten har vi hatt en klar målsetning om å være miljøbevisste og ha en bærekraftig forretningsstrategi.  Våre renoveringer og vårt arbeid med å forlenge levetida på maskiner og utstyr bidrar til betydelig redusert ressursforbruk og utslipp. Dette illustreres godt med slagordet vi har brukt siden 1987: Vi gjør gjenbruk lønnsomt.

Verkstedbyggning Follafoss Folla Tech
bottom of page