top of page
Lysbilde11.JPG

Prosess og maskiner

Vi designer, bygger og igangkjører anlegg. 

Vi har ekspertise og kompetanse.  Spesielt sterke er vi på prosesser som inkluderer av-vanning og bruk av vakuum.

Vi leverer nye vakuumpumper fra SIHI, PPI, Zibo.  Våre agenturer og partnere er spesielt utvalgt på bakgrunn av kvalitet og kapasitet.

Se våre referanser for bedre å forstå vår kapasitet.

Maskiner og utstyr

Referanser 

Under er et lite utvalg av referanser for å vise vår bredde og kompetanse.  Ta kontakt for mer detaljert informasjon eller for referanser i andre bransjer eller andre fagområder..
Nytt prosessanlegg.jpg

Kunde: LKAB, Kiruna

Type prosjekt: Modernisering, kapasitetsøkning

Beskrivelse: Komplett nytt vakuumanlegg knyttet til 4 skivefilter.  Spesielt svingeberegnet fundament for total vektreduksjon. Forenkling av layout og prosess, bedre vedlikeholdsvennlighet, lavere energiforbruk og høyere ytelse.

Kontraktsverdi: 17 MSEK 

Ferdig: 2017

Kunde: Kostrzyn Packaging, Polen

Type prosjekt: Nytt anlegg for formstøpt kartong 

Beskrivelse: 2  komplette linjer for formstøpt kartong, unntatt fortøpingsmaskinen (Moulded Board).  Forberedt for utvidelse til 4 ytterligere linjer.  Leveransen omfatter konstruksjon, prosess-design, innkjøp og bygging.  

Kontraktsverdi: 18 MSEK 

Pågår: Kontrakt inngått mai 2023.

20230510_122240.jpg
Dolphin mooring point

Kunde: Consto Midt-Norge

Type prosjekt: Nytt kaianlegg for Salmar

Beskrivelse: Levering av ca 50 meter kaifront basert på dykdalb. Utvidelse av kaianleggene i Follafoss og på Malm.

Kontraktsverdi: 5 MNOK

Ferdig:  Desember 2023.

Kunde: Trønderenergi

Type prosjekt: Renovering av vannkraftanlegg

Beskrivelse: Hovedleverandør ved renovering av damanlegg inkludert rigg, drift og alle løft.   Overflatebehandling av vannveier, renovering av styre-hjul og luke-løfteinnretning.  Renovering av damluke ved verkstedet i Follafoss.

Kontraktsverdi: 4 MNOK

Ferdig: 2018

Damluke.jpg
bottom of page