TERMISK 
SPRØYTING

Innen materialteknologi blir slitasjebestandighet mer og mer viktig med hensyn til operasjonell kjøretid for kritiske komponenter i mange bransjer. 

Termisk sprøytet belegg er ekstremt effektivt for å øke komponentens levetid og verdi, redusere driftsstopp, og forbedre ytelsen i et bredt spekter av applikasjoner. High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) belegg kan ha forskjellige tykkelser avhengig av materiale. Det brukes ofte til å påføre slitasje- og korrosjonsbestandige belegg på materialer. 

Termisk sprøyting er en moderne og lønnsom overflatebehandling.  Det innebærer at overflaten belegges med et metallisk eller keramisk sjikt. Hensikten kan være å forbedre overflateegenskapene eller reparere ødelagte eller feilbearbeidete flater. Det er godt egnet til vedlikehold og reparasjoner av slitte maskindeler, og forbedrer deres overflateegenskaper effektivt og med stor presisjon. Termisk sprøyting gjør gjenbruk mulig – og man kan reparere i stedet for å bytte ut og skaffe nytt. Termisk sprøyting brukes i første rekke for å beskytte mot: slitasje, korrosjon, varmepåvirkning, erosjon, elektrisk overslag og kavitasjon.

  • Reparerer

  • Forsterker

  • Forebygger

  • Beskytter​

Folla Tech har bred kompetanse innen slitasjeteknikk på roterende utstyr. Vi bygger blant annet opp slitte og havarerte metalloverflater på for eksempel akseltapper og lagerflater. Ved hjelp av termisk sprøyting kan vi belegge med ulike legeringer som aluminium og bronse til kromnikkel wolframkarbid og ulike plastmaterialer. Komponentene bearbeides så til ønsket størrelse. Eksempler kan være valser til papirindustri og grafisk industri, lagerleie på akslinger og valsetapper, lagerhus, slitehylser, verktøy, veivaksler, pumpehus og lignende.

Fordeler:

  • Kortere stopptider

  • Lavere kostnader

  • Mindre reservedelslager

  • Økt grad av gjenvinning

  • Ingen deformering eller strukturelle endringer

 

Applikasjonsmetoder? Flammesprøyting, lysbue og plasmasprøyting?

Innen materialteknologi blir slitasjebestandighet stadig viktigere med hensyn til operasjonell kjøretid for kritiske komponenter i mange grener. Keramiske metallbelegg avsatt ved HVOF-sprøyting er lovende gruppe materialer når det gjelder å motstå slitasje som erosjon. For å lykkes trenger man riktig utstyr, rett erfarne mennesker med riktig kompetanse og dokumenterte resultater. 

 

Folla Tech analyserer og hjelper våre kunder med å finne den beste praktiske løsningen for å forlenge ulike komponenters levetid, enten for nye produkter eller reparasjon av eksisterende. 

Termisk sprøyting: 

- HVOF

- Sliping og lapping

- Forskning og utvikling

Mål: 

- Holdbar korrosjonsbeskyttelse

- Ekstrem holdbarhet mot slitasje

Lav temperatur, dvs. ingen deformasjon eller strukturelle endringer. 

HVOF 

Folla Techs avanserte HVOF termisk sprøytede belegg forlenger komponentens levetid og øker verien; redusert nedetid på utstyr og fobedrer ytelsen i et bredt spekter av applikasjoner. Vi har roboter, travers, rundtbord, rotasjon med mer, som gir mange muligheter og stor kapasitet. 

LYSBUE- OG PLASMASPRØYTING

Tilsatsmaterialet i form av tråd eller pulver smeltes i en gassflamme, lysbue eller plasmastråle. Smelten finfordeles i en gass- eller luftstrøm og slynges mot en forbearbeidet overflate. Metaller, keramer, karbider og plaster er eksempler på tilsatsmaterialer. Dette er en kald metode slik at en unngår deformasjoner og endringer i materialenes struktur. 

SINTRING

PLASTIKK


TEFLON

 

SELEKTIV PLETTERING

Termisk sprøyting innebærer at overflaten 

 

HVOF

Folla Techs førsteklasse HVOF termisk belegningsoppløsning frigjør større effektivitet innen bore-, havbunns- og havsektoren. Reduserer kostnader og gir utvidet levetid.  

Kritiske komponenter krever forbedret beskyttelse. Det å oppnå optimal slitestyrke er viktig. 

Keramisk-metalliske belegg, avsatt ved HVOF-sprøyting, bidrar til å bekjempe slitasje som erosjon. 

Vi har lang erfaring med å øke produkters levetid innen både produksjon og reparasjon. Vi analyserer og hjelper våre kunder med å finne den beste praktiske løsningen for å forlenge ulike komponenters levetid og holde driften i gang. 

Vi tilbakestiller materialene til opprinnelige verdier og våre kunder sparer penger. Vi gjør gjenbruk lønnsomt og bærekraftig.