top of page
FollaDrive2.jpg

Folla produkter

Folla Tech har alltid vært opptatt av utvikling.  Vi forbedrer stadig våre metoder og arbeidspraksis.  Dette har ledet til en portefølje av egne produkter.  Disse markedsføres under navnet Folla.

bottom of page