top of page

SKF SERTIFISERT SERVICE PARTNER

FOLLA TECH ER
SERTIFISERT SKF SERVICE PARTNER.

SKF har vært en ledende global teknologileverandør siden 1907. Gjennom kontinuerlig utvikling av ny teknologi og nye produkter bidrar de til å skape konkurransefortrinn for kunder. De kombinerer sin praktiske erfaring fra over 40 bransjer med kunnskap fra SKFs ulike teknologiplattformer: lager og lagerenheter, tetninger, mekatronikk, tjenester og smøresystemer. 

Samarbeidet betyr at vi har direkte tilgang til SKFs førsteklasses kompetanse, teknologi og produkter. 

Distribuert SKF kompetanse

Distribuert 24/7 service

Oppdaterte, kvalifiserte og sertifiserte 

Flerfaglighet (mekanisk-elektro-oppretting-balansering-tilstandskontroll)

bottom of page