top of page
Lysbilde11.JPG

Process och maskiner

Vi designar, bygger och driftsätter anläggningar. 

Vi har expertis och kompetens.  Vi är särskilt starka i processer som inkluderar avvattning och användning av vakuum.

Vi levererar nya vakuumpumpar från SIHI, PPI, Zibo.  Våra byråer och partners är speciellt utvalda på basis av kvalitet och kapacitet.

Se våra referenser för att bättre förstå vår kapacitet.

Maskiner och utrustning

Referenser 

Nedan finns ett litet urval av referenser för att visa vår bredd och expertis.  Hör av dig för mer detaljerad information eller för referenser inom andra branscher eller andra yrkesområden.
Ny processanläggning.jpg

Kund: LKAB, Kiruna

Typ av projekt: Modernisering, kapacitetsökning

Beskrivning: Komplett nytt vakuumsystem kopplat till 4 skivfilter.  Speciellt vibrationsdämpad  fundament för total viktminskning. Förenkling av layout och process, bättre enkel underhåll, lägre energiförbrukning och högre prestanda.

Kontrakts värde: 17 MSEK 

Färdiga: 2017

Kund: Kostrzyn Packaging, Polen

Typ av projekt: Ny anläggning för gjuten kartong 

Beskrivning: 2  fullständiga linjer för formpressad kartong, exklusive formeringsmaskinen (Moulded Board).  Förberedd för expansion till ytterligare 4 linjer.  Leveransen omfattar konstruktion, processdesign, inköp och konstruktion.  

Kontrakts värde: 18 MSEK 

Pågående: Kontraktet ingicks i maj 2023.

20230510_122240.jpg
Förtöjningspunkt för delfiner

Kund: Consto Midt-Norge

Typ av projekt: Ny kajanläggning för Salmar

Beskrivning: Leverans av ca 50 meter kajfasad baserad på dykdalb. Utbyggnad av kajanläggningarna i Follafoss och vid Malm.

Kontrakts värde: 5 miljoner norska kronor

Färdiga:  december 2023.

Kund: Trønderenergi

Typ av projekt: Renovering av vattenkraftverk

Beskrivning: Huvudleverantör för renovering av dammanläggningar inklusive riggning, drift och alla lyft.   Ytbehandling av vattendrag, renovering av ratt och lucklyftanordning.  Renovering av luckan på verkstaden i Follafoss.

Kontrakts värde:  4 miljoner NOK

Färdiga: 2018

Dam lucka.jpg
bottom of page