top of page

Service på plats

Ledare inom industriservice

MMKarton.jpg
MMKarton.jpg

Mobil bearbetning

Vi levererar hela utbudet av mobil bearbetning.  I kombination med termisk sprutning på plats, svetsning och mekanisk montering kan mycket uppnås.

Borrning och gängning, kilspår, Slipning och superfinishing, arnborrning, svarvning och fräsning, upprigtining av fundament, fläns svarvning, Compact flanges och mycket mer....

Tungt underhåll

Baserat på vår mångsidiga erfarenhet och kompetenta personal, tar vi oss an de mest krävande underhållsuppgifterna och ombyggnaderna.

Skivfilter, tryckskruvar, ugnar, kompressorer, pappersmaskiner, fundament, konstruktioner och broar, framdrivningsmaskineri på fartyg, däcksutrustning och vinschar.

Vattenkraftsdammar, turbiner, styranordning

20210610_173946.jpg
263835273_430025611922050_6887035724497385917_n.jpg
263835273_430025611922050_6887035724497385917_n.jpg

Serviceavtal, besiktning och tillståndskontroll

Vi har serviceavtal med ett antal ledande industriföretag. 

Vi utför balansering, videoinspektioner, tryckprovning, uppriktning, mätning och mycket mer.

bottom of page