top of page

Affärsområden

Folla Tech är en ledande leverantör till skandinavisk industri med filialer i Sverige och Norge. Från starten i 1987 specialiserade vi oss på industriell slitskyddsteknik.  Vi har därför expertis och lång erfarenhet av termisk sprutning, svetsade hårdmetallbeläggningar och ytbehandling. Mobil bearbetning, monteringsteknik och industrimekanik var också centrala för oss från start.

Senare använde vi vår erfarenhet från att renovera komplexa industrimaskiner för att bygga upp kapacitet för att leverera kompletta industrianläggningar och processlösningar.  Vi har även utvecklat våra egna produkter och lösningar.  Vi marknadsför dessa med prefixet Folla för att markera vår anknytning till starten i Follafoss.   

Denna utveckling har lett till dagens 4 affärsområden:

bottom of page