top of page
DSC_0503a.jpg
PTA sprøyting.jpg

Renovering

Folla Tech har verkstäder i Follafoss, Motala och Verdal.  Verkstäderna är  väl utrustade med avseende på mekanisk montering och bearbetning.  Dessutom utför vi ett antal specialuppgifter såsom termisk sprutning, PTA-svetsning, balansering,  sintring, sandblästring och kompositbeläggning. 

Under många år har vi utvecklat renoveringsmetoder för ett antal maskiner som överträffar den kvalitet som levererades när maskinerna var nya. 

bottom of page